Fotografie z představeníDům hluchého - Quinta del Sordo
 
Inspirováno životem a dílem Francisca Goyi
Pohybové představení Divadla Archa a Zoji Mikotové.
 
"Soubor ... se předvedl jako originální divadlo s vlastní poetikou, srovnatelné s tím nejlepším, co u nás v oblasti pohybového i alternativního divadla můžeme vidět, dokonce tuto laťku pozvedá do oblastí, kam možná ještě nikdo nevkročil."
 
Vlasta Gallerová, Lidové noviny, 4. března 2002
 
Představení vychází z díla geniálního španělského malíře Francisca Goyi, z jeho grafik obsažených v cyklu Los Disparates (Pošetilosti) a z tzv. černých maleb, které, poté kdy ohluchl, vytvořil ve své usedlosti známé pod jménem Dům Hluchého - Quinta del Sordo. Fantazie objevující se na těchto nástěnných malbách přesahují vše, co dosud vytvořil. Goyův "druhý život" se odehrával v nečekaném světě naprostého ticha. Grafiky a malby z tohoto období se staly ojedinělou výpovědí člověka, vidícího náhle mnohé podoby lidské duše, pravé tváře místo pouhých stínů.
 
Tak jako tato díla zobrazují Goyův vnější i vnitřní svět po ohluchnutí, tak i neslyšící herci sdělují díky divadelnímu představení své myšlenky a pocity. Představení kombinuje pohybové divadlo, hru s velkými loutkami, expresivní světelný design (barevně se blíží Goyovým malbám) a živou hudbu.
 
Hudební doprovod tvoří Dorota Blahutová (cellistka skupiny Tara Fuki), Zdeněk Kluka (hudební skladatel a perkusionista) a Karel Heřman (zpěvák skupiny Čankišou). Představení odráží na jedné straně Goyův osobní příběh hluchoty a jeho vztah k osudové ženě Cayetaně, na druhé straně nečekané významy, které neslyšící herci objevili v jeho malbách a grafikách. V představení jsou použity zpívané a do znakové řeči přeložené básně R. M. Rilkeho a F. G. Lorca.
 
 
Zoja Mikotová je autorkou koncepce výchovné dramatiky neslyšících a od roku 1992 vede ateliér Výchovná dramatika pro neslyšící (VDN) na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Se studenty tohoto oboru nastudovala mnoho autorských inscenací: např. Caprichos, Povídám, znakuji pohádku, Genesis, Pták ve vzduchu, ryba ve vodě, Odyssea nebo Věc není věc, s nimiž hostoval soubor na divadelních festivalech a přehlídkách po celém světě (např. Pražské Quadriennale 99, Festival evropských regionů Hradec Králové, Mimos - Perigueux, Francie, 15e Festival de Théâtre Europeen - Francie, Kašparův kolínský mimoriál a další hostování v Rakousku, Polsku, Německu, Anglii, Belgii, Turecku, Holandsku). V Divadle Archa měli diváci možnost vidět v minulosti představení Odyssea a Genesis.
 
Účinkují herci Divadla Neslyším - 1. sekce Divadla v 7 a půl: Jan Fiurášek, Michal Hefty, Monika Kurincová, Lada Lištvanová, Lenka Ryšánková, Petra Vaňurová, a dále Eva Vrbková (Divadlo Husa na provázku) a Tomáš Dastlík (student JAMU)
 
Dramaturgie: Barbara Vrbová
Scénografie: Tomáš Rusín
Kostýmy a loutky: Sylva Marková
Hudba: Zdeněk Kluka, Peter Graham
Akrobacie: Petr Šmolík


Open Society Fund      Projekt vznikl za podpory Open Society Fund.