Pád domu Usherů (The Fall of the House of Usher)

komorní opera o dvou aktech (koncertní provedení)

hudba: Philip Glass
námět: Edgar Allan Poe
libreto: Arthur Yorinks

Obsazení
Roderick - Jaroslav Březina, tenor
William - Petr Matuszek, baryton
Madeline - Gabriela Eibenová, soprán
Lékař - Tomáš Fiala, tenor
Sluha - František Zahradníček, bas

Agon orchestra
Petr Kofroň, dirigent

19. prosince 1996; 26. a 27. března 1997 v Divadle Archa

Copyright 1988Dunvagen Music Publishers, Inc.


Děj opery

I. akt

Prolog - Roderick Usher zve Williama, svého přítele z dětství, do svého domu.
1. část - William přijíždí do starobylého, sešlého domu Usherů, zdá se mu, jakoby dům byl puklý, a v oknech zahlédne dvě siluety.
2. část - William klepe na dveře a je přivítán sluhou. Při cestě do pracovny Rodericka možno spatřit bizarní zařízení domu a lékaře, který Williamovi radí, aby raději jel domů.
3. část - William se v Roderickově pracovně - za zvuku hrací skříňky, kterou bezděky otevírá - dozvídá o Roderickově rozpolcenosti a děsu, souvisejících možná s nemocí jeho sestry, Madeline.
4. část - žalostný hlas Madeline, William odchází do svého pokoje spát.
Instrumentální interludium - Sluha vede Williama do jeho pokoje. Když uslyší hlasy, sleduje je do jiné místnosti, kde vidí Rodericka, jak rozčesává vlasy Madeline; trohcu poděšen utíká zpět do svého pokoje.
5. část - Venku silná bouře, William po krátkém spánku procitá a vidí Rodericka a Madeline u sebe v pokoji.
Již notně vyděšen nakonec usne.
6. část - O několik dní později. Roderick maluje, William si čte. William sám začíná pociťovat strach. Roderick přednáší s kytarou jednu z rapsodií, jež je u Poea metaforou příběhu povídky. Na závěr Roderick Williamovi oznamuje, Madeline je mrtvá.

II. akt

Insturmentální preludium
1. část - Příští den večer. Roderick s Williamem odnášejí rakev s Madeline do sklepení, kde ji zavírají do hrobky.
2. část - Roderick obviňuje lékaře, že Madeline zabil. Lékař nabádá Williama, aby Roderickovi pomohl.
3. část - Později večer je slyšet kroky a jakoby hlas Madeline.
4. část - William zmiňuje knihu, kterou kdysi Roderickovi četl a jejíž děj se ukazuje být opět metaforou skutečnosti - knižní kroky, zvuk železa, zabíjení draka... - to vše se děje i ve skutečnosti: z hrobky se ozývají kroky, kovové rány a když se ve dveřích zjeví Madeline a padne na Rodericka, ten klesá mrtev.