Fred Frith

Anglický avantgardní kytarista a komponista (17.2.1949 Heathfield, Sussex). Zakladatel HENRY COW a později také ART BEARS, dvou vedoucích skupin Rocku v opozici. Za léta své činnosti se Frith podílel na vzniku či existenci skupin a projektů nejrůznějšího druhu a zaměření a jejich desky či koncerty ovlivnil svou neopakovatelnou kytarovou hrou či violou. MATERIAL, MASSACRE, GOLDEN PALOMINOS, SKELETON CREW, Tom Cora, John Zorn či Brian Eno, to jsou skupiny a osobnosti z těch nejznámějších. Počátky jeho sólové kariéry jsou však nerozlučně spjaté se sanfranciskou kultovní legendou RESIDENTS a jejich značkou Ralph Records.
          Režiséři Nicolas Humbert a Werner Penzel, zakladatelé filmařského sdružení Der Andere Blick, natočili devadesátiminutový dokument Step Across the Border (Krok přes hranici, SRN - Švýc. 1989), přibližující Freda Frithe, jeho hudbu a spoluhráče z různých úhlů. Točilo se v Tokiu, Osace, Veroně, St-Remyde-Provence, Lipsku, Londýně, New Yorku, Curychu a Bemu. Kromě záběrů ze zkoušek Frithova projektu KEEP THE DOG (Fred Frith, René Lussier, Jean Derome, Zeena Parkins, Bob Ostertag a Charles Hayward) jsou delší sekvence věnované jeho vystoupením s Johnem Zornem, japonskými AFTER DINNER či Ivou Bittovou a Pavlem Fajtem.
          Fred Frith, podobně jako praotec avantgardy John Cage, nalézá hudbu ve všem, co řinčí, piští, chrastí, drnčí a syčí. Dokáže proměnit cokoli v místnosti v hudební nástroj. Frithova nezkrotitelná zvědavost a zápal pro vynalézání vnesly velmi energického ducha i do tohoto dokumentárního filmu. Film lze nejlépe definovat jako dadaistickou symfonii zvuku a představ. "Step Across the Border", podobně jako film "Pull My Daisy" Jacka Kerouaca, je nasnímán černobíle. Také zde se objevuje mnoho drsných motivů, které jsou však u Frithe pouze strojeny.


"Film ukazuje, jak naslouchat světu, jak jej pozorovat. Divák je konečně ponechán před zrcadlem, kde shlíží sám sebe."
Herman Barth, filmový teoretik