2. ples Revolver Revue a nakladatelství TORST v Arše (program)
Archa, Revolver Revue & Torst (Lidové noviny)
2. ples Revolver Revue a nakladatelství TORST v Arše

26. ledna 1996


Program

Slavnostní zahájení plesu
Plesové předtančení Buchty a loutky
Vstoupení hudební skupiny Vltava
Udělení ceny Revolver Revue za rok 1995
Diskotéka Strašidelný zámek (v průběhu bublinové kejkle Václava Strassera)
Vystoupení hudební skupiny QÁBABÁBBA
Slavnostní vyhlášení tomboly
Vystoupení skupiny TGM Stereo
Diskotéka Ondřeje Štindla
Večerem provází konferenciér Robert Tamchyna
V kavárně se o pohodu v průběhu celého večera postará jazzový dixieland The Chappies


Tombola

Hlavní ceny:
Věra Nováková - Kruh života (seriegrafie podle obrazu z 50. let)
Robert Portel - fotografie z cyklu Muži a ženy
Pavel Brázda - tři xerografie ze série Hra
Viktor Karlík - grafický list z alba Památník
Bohdan Holomíček - fotografie
Karel Cudlín - fotografie

Další ceny:
balíček knih od nakladatelství Maťa
Portel, Stratil, Diviš
knihy Zbyňka Hejdy
Kritická příloha č. 3 a Revolver Revue č. 30
Kritická příloha č. 3 a plakát Revolver Revue
CD Opera La Serra
kniha The Residents
tričko The Residents
tričko Divadla Archa
CD The Residents
publikace nakladatelství Torst

Poděkování za podporu a spolupráci patří:
Smirnoff, Black Velvet, Veseko, Měšťan, Franco taxi

Archa, Revolver Revue & Torst

První písmena Archy, Revolver Revue a TORSTU složí slovo ART, které sice účastníci plesu ten večer neskloňovali, ale kolem něho se to všechno točilo.

Druhý ples Revolver Revue a nakladatelství TORST pořádaný v divadle Archa mělo nabitý program: předtančení (Buchty a loutky), bublinové kejkle Václava Strassera, hrály hudební skupiny Vltava a QÁBABÁBA (pro otrlé, co snesou postmoderní "všechno je možné"), TGM Stereo a mezitím se střídaly různé, pokud možno pokleslé, diskotéky Strašidelný zámek aj; v kavárně držel uměřenou atmosféru jazzový dixilend The Chappies. Prodejní stánky nabízely občerstvení a nejnovější knihy Torstu. V tombole vyhráli šťastlivci hlavní ceny - sérigrafii Věry Novákové, fotografii Roberta Portela, Bohdana Holomíčka a Karla Cudlína, grafický list Viktora Karlíka, xerografie Pavla Brázdy anebo knihy Torstu, třetí Kritickou přílohu RR, nové třicáté číslo Revolverky až po trička Residents a Archy.
          Zlatým hřebem plesu ovšem bylo udělení jubilejní desáté ceny Revolver Revue za rok 1995. Z rukou šéfredaktorky RR Terezie Pokorné ji převzal překladatel a esejista Miloslav Žilina, jehož dlouholetá konspirativní činnost a sama vytrvale nenápadná přítomnost v nezávislé kultuře se najednou "ve světle ramp" stala tím, čím vždy byla - pevným bodem a nepřehlédnutelnou pozicí jako po zbytek plesu megalahev vodky Smirnoff na stole oslavence.
          Tříčlenná porota ocenila soubor jeho kritik, otištěných v revui v minulém roce, ale také "jedinečné zásluhy o lidské vztahy" a "nezastupitelnou úlohu v životě v katakombách" pugétem, kartónem kuřiva a maxidávkou vodky. Žilina je naším předním překladatelem z francouzštiny (například druhý český převod Camusova Cizince, vydaný v Odeonu roku 1988), angličtiny a jazyků indického geografického okruhu. V posledním čísle Kritické přílohy Revolver Revue komentuje Vaculíkovu knihu Milí spolužáci.
          Účastníci plesu se v hloučkách nonstop skvěle bavili na chodbách, na balkónu a dalších nabitých prostorách divadla, kde se všude vynořovaly přátelské tváře. V sále se hosté brodili v závějích nafouknutých balónků všech barev, které co chvíli na podlaze vybuchovaly (naše kreativní redakce si s nimi u stolu pinkala), anebo se někteří v párech, ale i samostatně - zhruba po dobu celé "pracovní směny" téměř nepřerušeně - nezdrženlivě věnovali zběsilému tanci. Parket se podobal chvílemi kotli, mladí umělci a jejich přátelé se zdravou všežravostí konzumovali spotřební muziku s vrcholu např. Nekonečné buggy; po Minaříkových hoších přišel Bondyho Plastic People hit My žijeme v Praze, to je tam… atd. Z Archy se k ránu stahovala "zvířata" zpátky na promrzlou pevninu, sotva viditelnou přes hustou clonu pražského smogu.

Věra Jirousová, Lidové noviny, 29. 1. 1996Další plesy v Divadle Archa