V Divadle Archa pokračuje festival "Brusel v Arše"
Tisková zpráva ze dne 13. listopadu 2000

Po festivalu "Helsinky v Arše", představuje Divadlo Archa další Evropské město kultury - Brusel. V lednu 2000 jsme již uvedli koncert významného belgického souboru BL!NDMAN QUARTET, nazvaný Polyfonické variace. Nyní festival pokračuje představením uměleckého centra Les Halles de Schaerbeek, koncerty souborů FoofangoMousta Largo a tanečně- hudebním představením SC 35c. Celý festival zakončíme v prosinci (20. - 22. 12.), kdy v Arše vystoupí taneční soubor Ultima Vez vlámského choreografa Wima Vandekeybuse s představením "In Spite of Wishing and Wanting" (Nic není tak, jak si přejeme), ke kterému složil hudbu David Byrne.

Ve čtvrtek 23. listopadu 2000 od 17.00 hodin proběhne v Divadle Archa prezentace uměleckého centra Les Halles de Scharbeek. Les Halles je experimentální uměleckou skupinou, která vychází z šíření mezinárodního soudobého divadla, uměleckých alternativ a společensko-kulturního oživení. Bruselské umělecké centrum vzniklo před dvaceti sedmy let z bývalého opuštěného tržiště z 19. století, které proměnilo v mnohostrannou "scénu", otevřenou asociativnímu životu, novým generacím tvůrců a mezinárodnímu uměleckému prolínání. Les Halles jako partner Archy v programu festivalu presentují umění z Francouzského společenství Belgie.
          Přes historické a strukturální rozdíly mezi Divadlem Archa a Les Halles de Schaerbeek mají obě tyto instituce společné prvky pro inspirující spolupráci:
- obě stavby byly kompletně renovovány na základě silného kulturního projektu
- obě hlavní města, kde zmíněné instituce působí, se staly Evropským městem kultury roku 2000
- oba ředitelé se dlouhé roky podílejí na činnosti sítě IETM (Informal European Theatre Meeting)
- oba partneři podporují současnou a multidisciplinární uměleckou tvorbu
          Les Halles představí v Arše významné umělce, jejichž tvorba se vztahuje ke kulturní politice vedené "Evropským kulturním centrem francouzského společenství v Belgii". Hudební a taneční představení doplní výstava fotografií komplexu Les Halles de Schaerbeek instalovaná v prostorách Divadla Archa.

V pátek 24. listopadu 200 od 20.00 proběhne v Arše večer v duchu každoročního festivalu Couleur Café v Bruselu, u jehož zrodu bylo v roce 1990 umělecké centrum Les Halles. Na pražské scéně se představení hudební skupiny Mousta Largo a Foofango.
                     je arabsko-andalusko-bruselské seskupení hudebníků, jejichž energická hudba, inspirovaná rytmy flamenca a reggae, je nazývána "marock'n'roll". Zpěvák Mousta sám o sobě říká: "Mohl bych vám vyprávět o emigraci, vzpomínkách, černé díře nebo dokonce o minulosti, o směsi kultur na vzdálených pohřebištích, starých vesnicích usínajících v okolním opovržení, vlajkách vlajících z hloubi ghetta, nesmírné plnosti teplého jara, o andaluské hudbě, rytmech tanga, o matce, která čeká na návrat parníku, o ztroskotání lodí.. ale protože jsem od přírody zahálčivý, budu raději, když si poslechnete, kdo jsem."
          Skupina Foofango pochází z Burkina Faso a v jejich hudbě se prolíná soudobý jazz s původními rytmy západní Afriky. "Foofango" znamená v jazyce fulfudé národa Pelů z Burkiny Faso "vánek života".

V neděli 26. listopadu 2000 od 20.00 hodin uvedeme koncert jednoho z nejvýznamnějších tvůrců v oblasti blues-rocku v dnešní Belgii - Arna. Arno Hitjens, "belgický Tom Waits", ve své tvorbě kombinuje základy amerického blues, funky, francouzského šansonu a lidového kabaretu. V průběhu své hudební kariéry vydal několik velmi úspěšných desek. Nyní přicházejí jeho dvě CD ("Best of", "Le European Cowboy") také díky společnosti Monitor/EMI na český hudební trh.

Ve středu 29. a ve čtvrtek 30. listopadu 2000 uvedeme představení SC 35c skupin Victor B. a Namur Break Sensation. Najdeme v něm jak break-dance, divadlo, DJing, texty Tima Burtona, tak i výtvarné instalace a živou hudbu. Představení neboří hranice mezi těmito výrazovými prostředky, ale naopak je upřednostňuje a vyzdvihuje. Součástí představení je stručný a poetický text filmaře Tima Burtona (Střihoruký Edward, Ospalá díra, Mars útočí). Naivní a cynické, poetické a "macabre", křehké a kruté - tyto texty odpovídají duchu představení, spojující bouřlivost a násilí do obrazů více poetických a humorných.

Celý festival "Brusel v Arše" je uskutečňován za podpory Hlavního města Prahy a Zastoupení Valonsko-Brusel v Praze a je součástí projektu Praha - Evropské město kultury roku 2000.

Další informace na internetu:

Les Halles de Schaerbbeekwww.halles.be
Mousta Largowww.neatbeat.com/artists/mousta_largo_3218/index.htm
Foofangowww.contrejour.com/Foofango
Arnowww.arno.be