Obnošené sny - nový česko-jihoafrický divadelní projekt v Divadle Archa
Tisková zpráva ze dne 2. května 2001

Premiéra: 15. května 2001 ve 20.00
Další představení: 16., 17., 18., 19. a 20. května 2001 ve 20.00

Divadelní představení o nových a znovuobjevených hodnotách

Obnošené sny navazují na společné česko-jihoafrické projekty, které se datují od roku 1997. V roce 1997 na festivalu Arts Alive Festival v Johannesburgu se poprvé setkali čeští umělci, kteří tam vedli workshopy, a skupina účastníků z Jihoafrické republiky. Vzájemná inspirace vyústila do rozsáhlé kulturní spolupráce a do uvedení dvou společných projektů v Praze v Divadle Archa: V zrcadle - 1998 a Za zrcadlem - 1999.
          Obnošené sny je představení, které překračuje hranice jedné dějové linie, která byla použita v předchozích projektech. Představení bude zkoumat možnosti improvizace v rámci předem dané struktury, hledat podobnosti a rozdíly v současných politických, ekologických a sociologických otázkách, tak jak se projevují v české a jihoafrické kultuře a společnosti. Základní osou představení bude příběh založený na postupném objevování hodnot a zkoumání možných využití nalezených předmětů. Komické i tragické situace propojí děj, který vytváří úplný charakter postav.
          Představte si, že jste se ve snu ocitli /žijete svým snem/ sníte sen/ žijete ve snu/ na ostrově, který je vytvořen z předmětů, které jste dávno vyhodili - z věcí, o kterých si myslíte, že jsou staré, nepoužitelné, bez jakékoliv hodnoty. Představte si, že se svým snem a odloženými předměty nejste sami, že s vámi na ostrově jsou další lidé - každý trochu jiný než ti ostatní. Možná, že každý z nich mluví jiným jazykem, nebo že přichází z jiné kultury. V tomto neznámém prostředí se stáváte díky hudbě, zvuku a akci (pohybu) svědky objevování vztahů a hodnot.
          Jsme obklopeni různými předměty. Jenom proto, že jsme některé z nich přestali vlastnit, neznamená, že již nemají žádnou hodnotu. Kdo určuje hodnotu toho, co máme? Moderní konzumní společnost odvozuje smysl věcí od jejich použití. Obnošené sny nám nabídnou šanci na věci pohlížet z jiných úhlů - možná si tak položíme otázku, co je pro nás "skutečnou" hodnotou.

Režie / dramaturgický koncept: Jana Svobodová a Petr Nikl
Scéna a design kostýmů: Petr Nikl
Hudba: Jaroslav Kořán, písně a rytmy Afriky

Účinkují: Agatha Madinane, Jaroslav Kořán, Innocent Mandla Xhosa, Jana Svobodová, Mike Manana, Petra Cikánová, Madoda Manana, Victor Mohapi a Petr Nikl.