Dům Hluchého - Quinta del Sordo
Tisková zpráva ze dne 14. února 2002

(inspirováno životem a dílem Francisca Goyi)

Koncepce, choreografie, režie: Zoja Mikotová
Účinkují: herci Divadla Neslyším a další

21. února 2002 ve 20.00 - 1. představení
22. února ve 20.00 - premiéra!!!
23. února ve 20.00

Premiéra nového pohybového představení, které je výsledkem spolupráce Divadla Archa, režisérky Zoji Mikotové a herců Divadla Neslyším.

Představení vychází z díla geniálního španělského malíře Francisca Goyi, z jeho grafik obsažených v cyklu Los Disparates (Pošetilosti) a z tzv. černých maleb, které, poté kdy ohluchl, vytvořil ve své usedlosti známé pod jménem Dům Hluchého - Quinta del Sordo. Fantazie objevující se na těchto nástěnných malbách přesahují vše, co dosud vytvořil. Goyův "druhý život" se odehrával v nečekaném světě naprostého ticha. Grafiky a malby z tohoto období se staly ojedinělou výpovědí člověka, vidícího náhle mnohé podoby lidské duše, pravé tváře místo pouhých stínů.
          Tak jako tato díla zobrazují Goyův vnější i vnitřní svět po ohluchnutí, tak i neslyšící herci sdělují díky divadelnímu představení své myšlenky a pocity. Představení kombinuje pohybové divadlo, hru s velkými loutkami, expresivní světelný design (barevně se blíží Goyovým malbám) a živou hudbu. Hudební doprovod tvoří Dorota Blahutová (cellistka skupiny Tara Fuki), Zdeněk Kluka (hudební skladatel a perkusionista) a Karel Heřman (zpěvák skupiny Čankišou). Představení odráží na jedné straně Goyův osobní příběh hluchoty a jeho vztah k osudové ženě Cayetaně, na druhé straně nečekané významy, které neslyšící herci objevili v jeho malbách a grafikách. V představení jsou použity zpívané a do znakové řeči přeložené básně R. M. Rilkeho a F. G. Lorca.

Účinkují herci Divadla Neslyším - 1. sekce Divadla v 7 a půl: Jan Fiurášek, Michal Hefty, Monika Kurincová, Lada Lištvanová, Lenka Ryšánková, Petra Vaňurová, a dále Eva Vrbková (Divadlo Husa na provázku) a Tomáš Dastlík (student JAMU)

Dramaturgie: Barbara Vrbová
Scénografie: Tomáš Rusín
Kostýmy a loutky: Sylva Marková
Hudba: Zdeněk Kluka, Peter Graham
Akrobacie: Petr Šmolík.

Stručná biografie Zoji Mikotové
Zoja Mikotová začínala v oblasti pantomimy (účinkovala mj. v jedné verzi Polívkových Strašidýlek). Režijně, choreograficky i herecky pracovala v činoherních a loutkových divadlech u nás i v zahraničí (Rakousko, Německo, Francie, Polsko, Slovensko, USA). Je autorkou koncepce výchovné dramatiky neslyšících a od akademického roku 1992/1993 vede ateliér Výchovná dramatika pro neslyšící (VDN) na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Se studenty tohoto oboru nastudovala tyto autorské inscenace:
1994 O ztracených barvičkách
1995 Caprichos
1996 Povídám, znakuji pohádku
1997 Genesis
1999 Okna (Společný projekt s herci Divadla v 7 a půl)
2000 Pták ve vzduchu, ryba ve vodě
2001 Odyssea
2001 Věc není věc

S těmito inscenacemi hostoval soubor složený z neslyšících herců na mnoha divadelních festivalech a přehlídkách po celém světě: např. Pražské Quadriennale 99, Festival evropských regionů Hradec Králové, Mimos - Perigueux, Francie, 15e Festival de Théâtre Europeen - Francie, Kašparův kolínský mimoriál, v Rakousku, Polsku, Německu, Anglii, Belgii, Turecku, Holandsku atd.

V Divadle Archa hostovali v minulosti s představeními Odyssea a Genesis.

Projekt vznikl za podpory Open Society Fund.