Jeden z nejlepších světových tanečních souborů La La La Human Steps přijede v říjnu tohoto roku poprvé do České republiky, kdy uvede světovou premiéru svého nejnovějšího představení
Tisková zpráva ze dne 19. června 2002

Divadlo Archa, které bylo zničeno během povodní v Praze, začíná pracovat na své obnově a plánuje první "mimořádné" akce. Díky všem zaměstnancům a mnoha dobrovolníkům se rychle rozběhly úklidové a čistící práce, stěhování zachráněného materiálu do náhradních prostor atd.
 
Ačkoliv plánovaný program na září - prosinec 2002 musel být zrušen, nezůstane Divadlo Archa na podzim umělecky "mimo provoz". V současné době se jedná o přesunutí plánovaných projektů na pozdější dobu, popř. jejich uvedení na jiných místech: např. zkoušení a premiéra nového představení Arnošta Goldflama Tango Magnolia plánovaná na 19. září 2002 bude přesunuta na dobu, kdy divadlo bude v pořádku. Divadlo Archa také plánuje několik benefičních představení či koncertů: na počátku listopadu přijede do Prahy japonský tanečník - "kmotr" Divadla Archa - Min Tanaka, který uvede benefičně dvě sólová představení. Na druhou polovinu září se připravuje ve spolupráci s agenturou Key Production benefiční koncert kapel a hudebníků, kteří v Divadle Archa někdy vystupovali (jako první nabídli vystoupení Tata Bojs). Od 21. - 28. září proběhne v divadle Ponec díky pomoci Tance Praha speciální divadelní "popovodňový" program nazvaný Archa pluje! Ozývají se další zahraniční umělci (např. Meredith Monk, Diamanda Galas), kteří v Divadle Archa vystupovali, s nabídkami pomoci. Aktuální informace o představeních či koncertech budeme informovat na webové stránce www.archatheatre.cz.
 
Pro ty, kdo chtějí v rámci pomoci postiženým povodní podpořit přímo znovuobnovení Divadla Archa, je k dispozici číslo účtu 576745523/0300, variabilní symbol - 2002. Na internetových stránkách divadla budeme průběžně informovat, na jaké konk
rétní účely byly prostředky použity.
 
Platnost členských karet klubu RAS/ART bude prodloužena. Podrobné informace budou zveřejněny na www.rasart.cz.
 
Během povodní v Praze spodní voda a voda z kanalizace zatopila velký i malý sál, bar a spodní foyer divadla do výšky cca 4 - 5 metrů. Divadelní sály byly zcela zničeny. Dle prvních odhadů rekonstrukce divadla bude trvat měsíce a vyžádá si milionové náklady. Díky rychlému zásahu zaměstnanců divadla a dalších pomocníků se podařilo vynést a zachránit většinu drahého technického vybavení, které se dalo odnést (světla, zvukové pulty, reproduktory, počítače atd.) Bohužel potopa zalila veškeré pevně zabudované technologie, vzduchotechniku, strojovnu, elektroinstalaci, mechanické podlahy, pohyblivé stěny, materiál ve skladu atd.
 
Všem, kteří nám pomáhají, velice děkujeme. Těšíme se na shledanou v obnoveném divadle.
 
Ondřej Hrab, ředitel Divadla Archa