Fotografie z představení
Choregraf Jan Kodet
Režisér Martin Tichý
Básník Bedřich Bridel
Danse macabre aneb Tanec smrti v Kutné Hoře

Premiéra: 25. října 2001 ve 20.00
Další představení: 26., 27. a 28. října 2001 ve 20.00

Danse macabre aneb Tanec smrti v Kutné Hoře je představení, které konfrontuje dva divadelní žánry, tanec a činohru, a dvě umělecké osobnosti: mezinárodně uznávaného choreografa Jana Kodeta a novou tvář české divadelní režie Martina Tichého. Téma moru, lidského osudu a odhodlání proti němu bojovat je zobrazeno na jedné straně expresivním tancem, na straně druhé barokní poezií, která je převedena do divadelní řeči. Jedno téma - dva způsoby vyjádření, dva způsoby pohledu, které spolu kontrastují, které se ale navzájem doplňují. Co vznikne z konfrontace tanečního pohybu a mluveného slova? Básně v tanci, tanec básní, básně v činohře, činohra básní?
          Představení je inspirováno skladbou barokního básníka Bedřicha Bridela Co Bůh? Člověk? z roku 1658. Báseň založená na protikladu věčnosti a dokonalosti Boha s pomíjivostí a hříšností člověka je sugestivním vyjádřením hluboké tragičnosti, jakou později nepoznala česká literatura až do Máchova Máje. Činoherní část je výběrem z Bridelových veršů komponovaných v pásmo spojené asociativními obrazy. Kostrou pásma je Bridelova služba nemocným, morem nakaženým v Kutné Hoře. Jde především o hledání paralel mezi pocity básníka, barokní dobou a naší přítomností na pozadí smrtelné nemoci. Scéna představení vychází z principu simultánního patrovitého jezuitského jeviště a je jakýmsi "řebříčkem do nebe", barokní cestou k Bohu skrze tento svět.

Název Danse Macabre, který je volně překládán jako tanec smrti, je odvozen od jména židovského rodu Makabejských.


Choreografie taneční části: Jan Kodet
Scénář a režie činoherní části: Martin Tichý

Autor koncepce: Aleš Roleček
Choreografie taneční části: Jan Kodet
Scénář a režie činoherní části: Martin Tichý
Hudba: Ivan Acher
Scéna a kostýmy: Kristýna Täubelová
Světelný design: Dan Tesař
Asistent choreografie: Martin Vraný

V taneční části tančí: Helena Arenbergerová, Leona Qaša Kvasnicová, Tereza Indráková, Veronika Knytlová, Lenka Vágnerová, Michal Záhora, Petr Opavský

V činoherní části hrají: Zuzana Dřízhalová, Eva Pospíšilová, Alžběta Täubelová, Pierre Nadaud, Petr Opavský, Vítězslav BřezkaMediální partneři projektů:

                         
 
                    

Projekty vznikly za podpory Hlavního města Prahy.Soutěž o vstupenky v deníku Hospodářské noviny.