Bedřich Bridel

Narodil se 1. dubna 1619 ve Vysokém Mýtě v rodině patrně nekatolické. Na kněze Tovaryšstva Ježíšova byl vysvěcen asi na konci roku 1650. Poté byl jeho život spjat s Klementinem, kde byl postaven do čela akademické tiskárny. Po čtyřech letech odešel působit jako misionář vynikající horlivostí a askezí. Poblíž Semteše na Čáslavsku, našli kdysi pocestní nápis vyrytý do stromu. "Zde jsem měl půtku s páterem Brideliusem, přemohl mě slovem Božím." Když vypukl na Čáslavsku a Kutnohorsku mor, řádící tehdy krutě i v jiných částech Čech, požádal Bridel svého představeného, aby ho zcela uvolnil pro službu nemocným. To znamenalo vrcholnou oběť, nebo jiným slovem sebevraždu: na morovou nákazu umírá 15. října 1680 v Kutné Hoře (při ošetřování nemocných umřelo v témže roce 23 jeho řádových bratří).
          V chrámu Svaté Barbory v Kutné Hoře můžeme najít latinskou pamětní desku připomínající kromě Bridela i oběť jeho tří spolubratří.
          Většina čtenářů zná Bridela jako autora jeho nejznámější skladby Co Bůh? Člověk? (1658).
Báseň založená na protikladu věčnosti a dokonalosti Boha s pomíjejícností a hříšností člověka je sugestivním vyjádřením otřesné a hluboké tragičnosti, jakou nepozná česká literatura až do Máchova Máje.Zpět na hlavní stránku projektu Dance macabre