Další fotografie z představení
Další představení Divadla Husa na Provázku v Divadle Archa
Divadlo Husa na provázku, Brno
William Shakespeare: Král Lear

13. a 14. května ve 20.00

Jiří Pecha v roli panovačného, sobeckého a prchlivého stárnoucího vládce, který dospívá k bolestnému zmoudření. Přes oběti a vlastní šílenství dojde k poznání skrytého smyslu všeho pozemského úsilí. V oproštěné podobě alžbětinské scény vytvořila režisérka Eva Tálská představení plné divadelní obraznosti.
Příběh krále, který svou říši i svou přízeň rozdělí podle odpovědí svých dcer na otázku, jak ho mají rády, čehož důsledkem je zavržení té s nejčistším srdcem a rozkvět útrap z rukou zbývajících, převzal Shakespeare z bájeslovného příběhu známého z kronik. Sidneyho román Arcadia jej naopak inspiroval pro osud Glostra a jeho synů. Avšak nejúchvatnější části hry, jak jsou shodně chápány výjevy Learovy trýzně vyvolávající blouznění, jsou Shakespearovým nejvlastnějším dílem, pro které má tato tragédie prvenství mezi všemi jeho hrami a světovou dramatikou vůbec jako nejmohutnější výtvor fantasie. Fantazie zobrazující hrůzy společnosti vyšinuté z tradičních kolejí slušných lidských vztahů, společnosti otřesené. Snad proto byl Král Lear nejčastěji uváděn na rozcestí lidských dějin, před a v době druhé světové války, kdy naděje byla spatřována ve zmoudření a obrození bloudícího člověka skrze utrpení - tedy v bolestném zmoudření panovačného, sobeckého a prchlivého starce, který dospívá právě svým šílenstvím k poznání skrytého smyslu všeho pozemského úsilí.
          Inscenace staví na vyspělém herectví souboru Divadla Husa na provázku, které se v oproštěné podobě alžbětinské scény snaží postihnout lidskou podstatu Shakespearova textu.
Hrají: J. Pecha, A. Ambrová nebo D. Kaplanová, M. Bumbálek, R. Fiala, V. Hauser, I. Hloužková, G. Ježková, J. Leflík, R. Slovák, V. Svoboda, T. Sýkora, I. Urbánek, P. Zatloukal, J. Zrzavý, P. Drábek, D. Drozd, M. Holla, T. Pavčík, V. Strakoš, E. Uličný.