Studio Divadla Archa
Uskutečněné dílny Studia Divadla Archa
Uskutečněné semináře a přednášky Studia Divadla Archa
Spolupráce
Studio Divadla Archa

Při Divadle Archa vzniklo Studio, které poskytuje prostor aktivitám v oblasti scénických umění, kde je pracovní proces prvotní před výsledkem. Studio Divadla Archa je laboratoří divadelní práce. Hlavním cílem Studia Divadla Archa je kultivace hereckého řemesla a hledání duchovního rozměru divadla a tance.

Studio Divadla Archa
- umožňuje divadelním profesionálům další rozvoj herecké techniky
- zaměřuje se na rozvoj taneční a pohybové techniky
- věnuje se rozvoji dalších divadelních technik, např. scénografie, designu světla a zvuku jako uměleckých disciplín
- pořádá semináře zaměřené na divadelní management
- dává prostor teoretickým úvahám nad smyslem divadla
- pořádá teoretické semináře zaměřené na dějiny divadla či na profily významných umělců
- dává šanci nezávazným experimentům, které prověřují možnosti divadelní práce
- je místem pro výměnu informací a jednou z jeho aktivit by měla být také dokumentační činnost
- spolupracuje a koordinuje své aktivity s ostatními institucemi, které se zabývají podobnou činností
- využívá ke svým aktivitám dva variabilní sály Divadla Archa a zároveň studiový prostor zkušebny


Studio Divadla Archa
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Tel.: (02) 232 75 70
Fax: (02) 232 20 89
e-mail: studio@archatheatre.czUskutečněné dílny Studia Divadla Archa

Bez data (únor 1995, představení 3 - 5. 3. 1995)
Mezinárodní taneční projekt Studia Divadla Archa. Holandský tanečník Frank van de Ven s českými tanečníky, výtvarníky a hudebníky.

Viewpoints a Metoda hereckého tréninku Tadashi Suzukiho (22. 10.-1. 11. 1997)
Desetidenní dílna s americkou režisérkou Anne Bogart, zakladatelkou Saratoga International Theatre Institute, New York. Během této intenzivní dílny byla účastníkům představena herecká metoda Viewpoints.
          Každý den dílny byl zahájen intenzivním hereckým tréninkem nazvaným dle jeho zakladatele Tadashi Suzukiho. Jde o náročná fyzická cvičení, založená na duchovním, citovém a fyzickém zaujetí pro každý moment, který se odehrává na scéně. Trénink vedli členové The SITI Company Will Bond a Andrew Kranis.
          Pokračováním pak byla práce metodou Viewpoints. Viewpoints jsou souhrnem termínů, které definují filozofii pohybu. Tyto termíny pak vytvářejí společný jazyk celé skupiny. Metoda otvírá hercům svobodný prostor k osobitému pojetí pohybu, prostoru a času.
          Dílny se zúčastnilo sedmnáct profesionálních divadelníků, herců, tanečníků, performerů a studentů těchto divadelních disciplín. Celý proces se zájmem sledovali někteří režiséři a dramaturgové z pražských divadel. Práce byla zakončena veřejnou prezentací v Divadle Archa, při které Anne Bogart spolu se svými asistenty a s účastníky dílny demonstrovala divákům metodu své práce.

Ruce z mozaiky (prosinec 1997, představení 18. a 19. 12. 1997)
Pokračování spolupráce s americkým divadelníkem Rinde Eckertem. Tématem dílny bylo gotické okno z architektonického, uměleckého i společenského pohledu. Celému procesu zkoušení předcházela teoretická příprava zaměřená na studium daného tématu. Studio Divadla Archa oslovilo teologa Aleše Rolečka, který se tímto tématem zabývá a připravil pro Rinde Eckerta historické podklady. Celý proces byl zakončen prezentací v Divadle Archa.

Juliet Stevenson (25. - 28.3.1998)
Britská herečka a členka Royal Shakespeare Company Juliet Stevensonová vedla workshop zaměřený na hlasovou průpravu a práci s textem Shakespearovy hry "Půjčka za oplátku".Uskutečněné semináře a přednášky Studia Divadla Archa

Pocta Antoninu Artaudovi (3. - 5. 4. 1997)
V dubnu 1997 Divadlo Archa ve spolupráci s Francouzským institutem uvedlo seminář o Antoninu Artaudovi. Jednalo se o sérii filmů a přednášek. Dokumentární film "Skutečný příběh Antonina Artauda" osobitým způsobem přiblížil život a dílo tohoto významného umělce. Hraný film režiséra Gérarda Mordillata z roku 1993 "Můj život s Antoninem Artaudem" byl doplněn přednáškou prof. Florence de Méredieu "Antonin Artaud - od krutého divadla ke křečovitě pantomimě". Na závěr semináře byl promítnut němý film z roku 1928 "Utrpění Panny orleánské", ve kterém A. Artaud ztvárnil jednu z hlavních rolí.

Min Tanaka (3.6. 1997)
Studio Divadla Archa uspořádalo seminář o historii a současnosti japonského tanečního umění, ve kterém Min Tanaka vysvětlil historické kořeny a principy tanečního stylu butó. Seminář byl doplněn ukázkami z představení zakladatele butó Tatsumi Hidžikaty. Min Tanaka také představil některé své choreografie.Spolupráce

Studio Divadla Archa od svého vzniku spolupracuje s konzervatoří Duncan Centre. Umožňuje studentům účastnit se projektů a dílen v Divadle Archa a zároveň organizuje samostatné taneční dílny přímo v prostorách Duncan Centre. V říjnu 1997 se zde uskutečnila dílna americké choreografky Margaret Jenkins. V prosinci zde proběhl seminář s japonských choreografem a tanečníkem Minem Tanakou.