Ukázky africké hudby, která zazní v představení
Rozhovor s jedním z tvůrců představení - výtvarníkem Petrem Niklem
Second Hand Twilight - Obnošené sny

Neustále proměňovaná verze česko-jihoafrické zpěvohry o věčných snech a touhách v podání českých a jihoafrických herců a hudebníků.

Obnošené sny navazují na společné česko-jihoafrické projekty, které se datují od roku 1997. V roce 1997 na festivalu Arts Alive Festival v Johannesburgu se poprvé setkali čeští umělci, kteří tam vedli workshopy, a skupina účastníků z Jihoafrické republiky. Vzájemná inspirace vyústila do rozsáhlé kulturní spolupráce a do uvedení dvou společných projektů v Praze v Divadle Archa: V zrcadle - 1998 a Za zrcadlem - 1999.
Obnošené sny je představení, které překračuje hranice jedné dějové linie, která byla použita v předchozích projektech. Představení bude zkoumat možnosti improvizace v rámci předem dané struktury, hledat podobnosti a rozdíly v současných politických, ekologických a sociologických otázkách, tak jak se projevují v české a jihoafrické kultuře a společnosti. Základní osou představení bude příběh - postupné objevování hodnot a zkoumání možných využití nalezených předmětů. Komické i tragické situace se navzájem prolínají, mísí se jazyky, jimiž se lidé dorozumívají. V představení se hovoří česky, anglicky, jazyky zulu a xhosa. Přesto je představení srozumitelné všem. Herci prostřednictvím hudby, rytmu, tance, pohybu a výtvarných prostředků dokazují, že se není třeba bát rozmanitosti světa.
          Představte si, že jste se ve snu ocitli /žijete svým snem/ sníte sen/ žijete ve snu/ na ostrově, který je vytvořen z předmětů, které jste dávno vyhodili - z věcí, o kterých si myslíte, že jsou staré, nepoužitelné, bez jakékoliv hodnoty. Představte si, že se svým snem a odloženými předměty nejste sami, že s vámi na ostrově jsou další lidé - každý trochu jiný než ti ostatní. Možná, že každý z nich mluví jiným jazykem, nebo že přichází z jiné kultury. V tomto neznámém prostředí se stáváte díky hudbě, zvuku a akci (pohybu) svědky objevování vztahů a hodnot.
          Jsme obklopeni různými předměty. Jenom proto, že jsme některé z nich přestali vlastnit, neznamená, že již nemají žádnou hodnotu. Kdo určuje hodnotu toho, co máme? Moderní konzumní společnost odvozuje smysl věcí od jejich použití. Obnošené sny nám nabídnou šanci na věci pohlížet z jiných úhlů - možná si tak položíme otázku, co je pro nás "skutečnou" hodnotou.
Režie / dramaturgický koncept: Jana Svobodová, Petr Nikl
Hudba: Jaroslav Kořán
Scéna a design kostýmů: Petr Nikl
Účinkují: Agatha Madinane, Jaroslav Kořán, Innocent Xhosa, Jana Svobodová, Mike Manana, Petra Cikánová, Madoda Manana, Petr Nikl, Victor Mohapi

"Pojítkem performancí a scének se stal tanec a jihoafrická i česká rytmická muzika vyluzovaná na neuvěřitelné předměty z kovového šrotu, ale také svítící lampičky a lustry všeho druhu, nakoupené v bazarech… Jihoafričané rozpálili publikum svými přídavky, z nichž bylo patrné, jak jim pomáhá spontánní odezva diváků. Vnesli do evropského prostředí čerstvou notu."

Ukázka z recenze Evy Jeníkové - Zemské noviny, 17. 5. 2001