O Divadle Archa
Vlastní projekty Divadla Archa
Tým Divadla Archa
Kontakty

Divadelní prostory
O Divadle Archa

Jméno Archa ne náhodou odkazuje ke starozákonnímu příběhu o Noemovi. Na palubě Noemovy lodi se spolu octli nejroztodivnější živočichové, aby přečkali ničivou potopu; také Divadlo Archa chce být místem otevřeným pro nejrůznější, mnohdy nečekaná setkání. Jejich smyslem je zkoumat možnosti umění, dát prostor neotřelým nápadům a různými cestami postihovat život na začátku třetího tisíciletí.
          První krok ke vzniku této scény byl učiněn v roce 1991, kdy Magistrát hl. města Prahy vypsal konkurs na místo ředitele Divadla E. F. Buriana. Vítězný projekt Ondřeje Hraba počítal s radikální proměnou zbytnělé a konvenční instituce - proměnou zahrnující nejen přestavbu celého prostoru, ale i nový způsob organizace a řízení divadla. Hlavním investorem rekonstrukce divadelních prostor se společně s pražským magistrátem stal majitel budovy, Československá obchodní banka; investice přesáhla 100 milionů korun.
          Práce podle architektonického návrhu Ivana Plicky započaly v září 1992, o rok později pokračovaly montáží divadelních technologií (podle návrhu Miroslava Meleny), v květnu 1994 bylo divadlo zkolaudováno a v červnu téhož roku proběhlo zahajovací představení. Z původní klasické kukátkové scény vznikl multifunkční prostor se dvěma sály. Jeden z nich o rozměrech 15 x 28 metrů pojme 100 až 400 diváků (nebo – v případě koncertů -1000 stojících návštěvníků), druhý maximálně sto diváků. Oba sály, které je navíc možné propojit systémem posuvných stěn; mohou sloužit nejrůznějším produkcím od opery přes činohru až po scénický tanec či multimediální představení. Foyer a klub fungují i jako výstavní prostor.
          Na rozdíl od někdejšího klasického repertoárového Divadla E. F. Buriana se 120 zaměstnanci, z nichž pouze třetina tvořila umělecký ansámbl, nemá Archa stálý soubor. Její provoz zajišťuje 22 stálých pracovníků, kteří se starají o dramaturgii, marketing, technické zabezpečení a administrativu. Archa pracuje na principu produkčního domu, tedy poskytuje umělcům produkční i technické zázemí pro jejich tvorbu. Tento způsob práce umožňuje jednak vznik vlastních projektů či koprodukcí, ale také hostování domácích i zahraničních souborů.
          Společné vystoupení Mina Tanaky a Johna Calea, jímž bylo Divadlo Archa v roce 1994 slavnostně otevřeno, naznačilo, kudy se jeho dramaturgie hodlá ubírat: setkání japonského tanečníka a hudebníka ze Spojených států symbolizovalo spojení kultur, žánrů, kontinentů.
          Během prvních pěti sezón představila Archa veřejnosti takové osobnosti světového umění, jakými jsou režisér Robert Wilson, choreografové Wim Vandekeybus, Anna Teresa de Keersmaeker či Jan Fabre, hudebníci David Byrne, Randy Newman, Philip Glass, Meredith Monková, Einstürzende Neubauten, Tindersticks, Levellers a mnoho dalších. Hrály tu soubory Royal Shakespeare Company, Cheek By Jowl, Ultima Vez, DV8, Handspring Puppet Company či Dogtroep. Jedno ze svých posledních vystoupení zde měl americký básník Allen Ginsberg.
          Každoročně tu vzniká alespoň jeden původní projekt. Archa angažuje umělce, jimž dá k dispozici prostor pro vytvoření divadelní inscenace. Ta je potom uváděna sériově, například po dobu jednoho měsíce. V produkci Archy nastudovali svá představení Peter Schumann, Min Tanaka, Residents a další umělci a ansámbly z nejrůznějších zemí včetně domácích – vznikla tu například Opera La Serra Michala Vícha a Jaroslava Duška či Goldflamův Sladký Theresienstadt v režii Damiena Graye.
          Vlastní produkční činnost zahájila Archa už v době rekonstrukce: v roce 1992 tak představila v pražském Národním divadle Mina Tanaku s projektem nazvaným Svěcení jara, následujícího roku se stala kurátorem Týdne pražského divadla v Antverpách a ve Stockholmu. Mnohé projekty Divadla Archa získaly mezinárodní ohlas a byly uvedeny v zahraničí, například na festivalech v Bonnu, Johannesburgu, Londýně, Kjótu, Tokiu, Bělehradě či Bruselu.
          Svébytným projektem je Studio Archa, které klade důraz na tvůrčí proces herecké a taneční tvorby – nikoli na výsledek. Tuzemským hercům a tanečníkům umožňuje zúčastnit se dílen a přednášek zahraničních umělců. V rámci tohoto projektu vedli v Divadle Archa workshop například hudebník a performer Rinde Eckert, herečka Juliet Stevensonová či režisérka Anne Bogartová.
          Archa pravidelně spolupracuje s Francouzským institutem, Britskou radou, Goethe-Institutem, Polským institutem, Japan Foundation, Rakouským kulturním institutem a dalšími zahraničními reprezentacemi v České republice. Partnery Archy ve Spojených státech jsou Dance Theatre Workshop a Arts International New York. Archa je členem evropské divadelní sítě IETM (Informal European Theatre Meeting).

Projekt Divadla Archa:
1991–1994 (autor zadání – Ondřej Hrab; architekt – Ivan Plicka; scénografické řešení divadelních sálů – Miroslav Melena; grafický design – Robert V. Novák)

Investoři:
Hlavní město Praha
Československá obchodní banka, a.s.

Slavnostní otevření:
5. 6. 1994

Divadlo Archa je zřizováno Hlavním městem Prahou.

Divadlo Archa sídlí v budově Československé obchodní banky, a.s.

Internetové spojení Divadlu Archa zajišťuje InWay, a.s. - telekomunikační operátor.

Vlastní projekty Divadla Archa

Opera La Serra
Původní česká opera autorů Michala Vícha a Jaroslava Duška.
Premiéra: září 1994

Den je ráno, poledne a večer
Koprodukční projekt Divadla Archa a Bread and Puppet Theatre v režii Petera Schumanna.
Premiéra: listopad 1994

The Residents´ Freak Show Live – Obludárium
Divadelní performance, kterou pro Divadlo Archa vytvořila slavná americká skupina The Residents. Premiéra: listopad 1995

Sedli si za stůl a jedli
Společný projekt Divadla Archa a Bread and Puppet Theatre v režii Petera Schumanna.
Premiéra: březen 1996

Kulhavý tango – Cool, Heavy Tango
Koprodukční představení Divadla Archa a divadelní skupiny Dogtroep z Amsterdamu.
Premiéra: březen 1996

Sedm splněných snů
Nová kinoteatrální soutěžní hra Společenského oddílu Stereo.
Premiéra: září 1996

Sladký Theresienstadt
Koprodukční projekt Divadla Archa a En Garde Arts, New York. Scénář: Arnošt Goldflam, režie: Damien Gray
Premiéra: listopad 1996

Min Tanaka: Grimm Grimm – kniha první
Putování minulostí k budoucnosti
Představení, které pro Divadlo Archa vytvořil japonský tanečník a choreograf Min Tanaka spolu s umělci našeho kulturního prostředí.
Premiéra: červen 1997

Slunovrat
Petr Nikl, Jana Svobodová, Vojtěch a Irena Havlovi
Projekt, který vznikl pod názvem Solstice pro festival Arts Alive v Jižní Africe (září 1997)
Česká premiéra: leden 1998.

V zrcadle
Odrazy pohádkových obrazů
Vizuálně hudební leporelo vzešlé ze setkání českých a jihoafrických umělců.
Premiéra: duben 1998

Min Tanaka: Grimm Grimm – kniha druhá
Pomíjivé okamžiky nedaleko věčnosti
Téma pohádek bratří Grimmů, tentokrát z jiného pohledu.
Premiéra: červen 1998

HaDivadlo, Brno
Sofoklés: Král Oidipús
Současná inscenace antického dramatu o neodvratnosti osudu. Režie: J. A. Pitínský.
Pražská verze v koprodukci HaDivadla a Divadla Archa.
Premiéra: únor 1999

Za zrcadlem
Etno-kabaret
Společné představení českých a jihoafrických umělců.
Premiéra: květen 1999

Příběhy o Sněhurkách
Grimm Grimm - kniha třetí
Třetí díl česko-japonského projektu na grimmovské téma.
Premiéra: červen 1999

Obnošené sny
Česko-jihoafrické divadelní fantazie
Další představení, které je výsledkem spolupráce českých a jihoafrických herců.
Premiéra: květen 2001

Marné Tázání Nebes
barokní čínérie
Představení v rámci výstavy Sláva barokní Čechie. Setkání pekingské opery a barokního divadla. Režie: J. A. Pitínský
Premiéra: září 2001

Dance macabre aneb Tanec smrti v Kutné Hoře
Tanečně-činoherní představení
Představení v rámci výstavy Sláva barokní Čechie. Konfrontace tance a činohry v režii Martina Tichého a choreografii Jana Kodeta.
Premiéra: říjen 2001

Danse Macabre
Choreografie Danse Macabre (Tanec smrti) vznikla prohloubením spolupráce choreografa Jana Kodeta s hudebním skladatelem Ivanem Acherem, kteří přepracovali původní verzi pro představení v rámci výstavy Sláva barokní Čechie.
Premiéra: 5. března 2002 v rámci přehlídky Dance Zone 2002

Dům Hluchého
Společný projekt Divadla Archa a Zoji Mikotové. Pohybové představení vycházející z díla malíře Francisca Goyi. Koncepce, choreografie, režie: Zoja Mikotová.
Premiéra: 22. února 2002

Něžné knoflíky
Drsná hudební féerie na téma věcí viděných i neviděných. Společný projekt Divadla Archa a Divadla Tabula Rasa. Koncepce a režie: Jana Svobodová, hlavní role Kataryna Kolcová.
Premiéra: 28. března 2002
Tým Divadla Archa

Ředitel divadla:
Ondřej Hrab
tel.: + 420 2 21 71 61 03
e-mail: ondrej.hrab@archatheatre.cz

Administrativní a ekonomický manager:
Zbyněk Ondřich
tel.: +420 2 21 71 61 05
e-mail: zbynek.ondrich@archatheatre.cz

Provozní manager:
Helena Rousová
tel.: +420 2 21 71 61 06
e-mail: helena.rousova@archatheatre.cz

International Relations:
Pavla Niklová
tel.: +420 2 21 71 61 04
e-mail: pavla.niklova@archatheatre.cz

Public Relations a RAS/ART:
Jiří Sedlák, Silvie Marková
tel.: +420 2 21 71 61 10
e-mail: jiri.sedlak@archatheatre.cz
e-mail: silvie.markova@archatheatre.cz

Project Manager:
Dana Dvořáková
tel.: +420 2 21 71 61 32
e-mail: dana.dvorakova@archatheatre.cz
Kontakty

Divadlo Archa
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 2 21 71 61 11
Fax.: +420 221 716 666
e-mail: archa@archatheatre.cz

Pokladna Divadla Archa
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 716 333
Fax: +420 221 716 666
e-mail: ticket@archatheatre.cz
Pokladna je otevřena pondělí – pátek od 10.00 do 18.00 hodin a 2 hodiny před začátkem představení.